Enter your username/e-mail and your new password will be send to you.

Organisation

Akademie věd České republiky (The Academy of Sciences of the Czech Republic)

Name Akademie věd České republiky (The Academy of Sciences of the Czech Republic) (AS CR)
Address Národní třída 3 117 20 Prague 1 Czech Republic
Country Czech Republic
URL www.avcr.cz
Type GOV
PIC Numbers 999512445
Parent of NUCLEAR PHYSICS INSTITUTE OF THE ASCR VVI (UJF)
CENTRUM VYZKUMU GLOBALNI ZMENY AV CR VVI (CzechGlobe)
NARODOHOSPODARSKY USTAV AKADEMIE VED CESKE REPUBLIKY VEREJNA VYZKUMNA INSTITUCE (EI)
USTAV FYZIKY ATMOSFERY AV CR, v.v.i. (IAP)
FYZIKALNI USTAV AV CR V.V.I (IP)
Technology Centre ASCR (TC ASCR)
BIOCEV z.s.p.o.
USTAV MOLEKULARNI GENETIKY AKADEMIE VED CESKE REPUBLIKY VEREJNA VYSKUMNA INSTITUCE (UMG AV CR, v. v. i.)
THE CZECH SCIENCE FOUNDATION
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
ASTRONOMICKY USTAV AVCR VVI (AIASCR)
GEOFYZIKALNI USTAV AV CR, V.V.I.
NARODNI MUZEUM-NATIONAL MUSEUM NM (NARODNI MUZEUM)