Enter your username/e-mail and your new password will be send to you.

Browse Organisations

This section provides information about the organisations that are involved in Research Infrastructures (e.g. beneficiaries of H2020/FP7 projects, representatives in NCP, PC, ESFRI, e-IRG bodies, stakeholders involved in policy papers/roadmaps). The information is update in regular basis.

BES 330
GOV 861
HES 557
PNP 129

Title Url
AAS AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO DOO (AAS) www.aas.si
ARCTUR RACUNALNISKI INZENIRING DOO (ARCTUR) www.arctur.si
ARNES-Academic and Research Network of Slovenia (ARNES) www.arnes.si
INSTITUT JOZEF STEFAN (JSI) www.ijs.si
INSTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA (IER) www.ier.si
INSTITUT ZA NOVEJSO ZGODOVINO (INZ) www.inz.si
KEMIJSKI INSTITUT (KI) www.ki.si
Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport (MIZS) www.mizs.gov.si
MINISTRSTVO ZA KULTURO REPUBLIKE SLOVENIJE www.mk.gov.si
Ministry of Higher Education, Science and Technology www.arhiv.mvzt.gov.si/en
NACIONALNI INSTITUT ZA BIOLOGIJO (NIB) www.nib.si
NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIZNICA (NUK) nuk.uni-lj.si
Republic of Slovenia www.vlada.si/en
Statisticni Urad Republike Slovenije (SORS) www.stat.si
UNIVERZA V LJUBLJANI (UL) www.uni-lj.si
UNIVERZA V NOVI GORICI (UNIVERSITY OF NOVA GORICA) www.ung.si
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI (ZRCSAZU) www.zrc-sazu.si