Enter your username/e-mail and your new password will be send to you.

Browse Organisations

This section provides information about the organisations that are involved in Research Infrastructures (e.g. beneficiaries of H2020/FP7 projects, representatives in NCP, PC, ESFRI, e-IRG bodies, stakeholders involved in policy papers/roadmaps). The information is update in regular basis.

BES 330
GOV 861
HES 557
PNP 129

Title Url
AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE (AGH ) www.agh.edu.pl
Bialystok University of Technology www.pb.edu.pl
Centrum Analiz Ekonomicznych (CenEA) www.cenea.org.pl
CENTRUM ASTRONOMICZNE IM. MIKOLAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK (NCAC) www.camk.edu.pl
CENTRUM BADAN KOSMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK www.cbk.waw.pl
GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA www.gig.katowice.pl
GRIDWISETECH SP ZOO www.gridwisetech.com
ICS/CYFRONET AGH University of Sciences & Technology (ACK CYFRONET AGH) www.cyfronet.krakow.pl/en
Institute of Slavic Studies Polish Academy of Sciences (IS PAN) www.ispan.waw.pl
INSTYTUT BADAWCZY LESNICTWA www.ibles.pl
INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKEIJ AKADEMII NAUK (IBB) www.ibb.waw.pl
INSTYTUT BIOLOGII DOSWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK www.nencki.gov.pl
INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK (IBM PAN) www.cbm.pan.pl
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSLU ROLNO-SPOZYWCZEGO (IBPRS) och.ibprs.pl
INSTYTUT BUDOWNICTWA WODNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK (IBW PAN) www.ibwpan.gda.pl
INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK (PSNC) www.ibch.poznan.pl
INSTYTUT DENDROLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK www.idpan.poznan.pl
INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK (IFIS PAN) www.ifispan.waw.pl
INSTYTUT FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY IM. SYLWESTRA KALISKIEGO www.ifpilm.waw.pl
INSTYTUT GENETYKI ROSLIN POLSKIEJ AKADEMII NAUK www.igr.poznan.pl
INSTYTUT GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK www.igf.edu.pl
INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIA POLSKIEJ AKADEMI NAUK www.min-pan.krakow.pl
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKIWODNEJ - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY (IMGW) www.imgw.pl
INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK (ING PAN) www.ing.pan.pl
INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK (IO PAN) www.iopan.gda.pl
Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk www.ipipan.waw.pl
INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMOW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK (IPPT PAN) www.ippt.gov.pl/en
INSTYTUT PROBLEMOW JADROWYCH IM.ANDRZEJA SOLTANA - ANDRZEJ SOLTAN INSTITUTE FOR NUCLEAR STUDIES www.ipj.gov.pl
INSTYTUT ZOOTECHNIKI PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY www.izoo.krakow.pl
KGHM CUPRUM SP ZOO CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE www.cuprum.wroc.pl
MIEDZYNARODOWY INSTYTUT POLSKIEJ AKADEMII NAUK - EUROPEJSKIE REGIONALNE CENTRUM EKOHYDROLOGII (ERCE) www.erce.unesco.lodz.pl
MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT www.mrr.gov.pl
Ministry of Science and Higher Education (MNiSW) www.nauka.gov.pl/ministry
MUSEUM AND INSTITUTE OF ZOOLOGY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES (MIZ PAS) www.miiz.waw.pl
NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU (NCBR) www.ncbr.gov.pl
NARODOWE CENTRUM BADAN JADROWYCH (NCBJ) www.ncbj.gov.pl
PANSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY www.pgi.gov.pl
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union in Brussels www.brukselaue.msz.gov.pl
PIKTIME SYSTEMS SP ZOO (Piktime Systems) pictime.com
POLITECHNIKA KRAKOWSKA (PK) www.transfer.edu.pl - www.pk.edu.pl - www.krakow-info.com
POLITECHNIKA LODZKA (TUL) www.p.lodz.pl
POLITECHNIKA WARSZAWSKA (WUT) www.pw.edu.pl
POLITECHNIKA WROCLAWSKA (WUT) www.pwr.wroc.pl
Poznan Supercomputing and Networking Center (PSNC) www.man.poznan.pl
POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (PUT) www.put.poznan.pl
STOWARZYSZENIE CENTRUM BADAN NAD ZAGLADA ZYDOW (POLISH CENTER FOR HOLOCAUST RESEARCH ASSOCIATION) www.holocaustresearch.pl
SZKOLA GLOWNA HANDLOWA W WARSZAWIE (WERI-SGH) www.sgh.waw.pl
SZKOLA WYZSZA PSYCHOLOGII SPOLECZNEJ www.swps.edu.pl
THE HENRYK NIEWODNICZANSKI INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS, POLISH ACADEMY OF SCIENCES (IFJ PAN) www.ifj.edu.pl
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU www.amu.edu.pl
UNIWERSYTET JAGIELLONSKI (JU) www.uj.edu.pl
UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH (UJK) www.ujk.edu.pl
UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU (UMK) www.umk.pl
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU puls.edu.pl
UNIWERSYTET SLASKI www.us.edu.pl
UNIWERSYTET WARSZAWSKI (UNIWARSAW) www.uw.edu.pl
UNIWERSYTET WROCLAWSKI (UWR) www.uni.wroc.pl
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY www.wum.edu.pl
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA - MILITARY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (WAT) www.wat.edu.pl
Wroclawskie Centrum Badan EIT+ Sp z o.o (WRC EIT+) eitplus.pl
ZYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY IM. EMANUELA RINGELBLUMA (JHI) www.jhi.pl